MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Telefon Rehberi

Bölüm Başkanlığı

Prof. Dr. Serpil Şahin

Bölüm Başkanı

210 27 65 / 27 66

serp@metu.edu.tr

Doç. Dr. Mecit H. Oztop

Bölüm Başkan Yardımcısı

210 56 32 / 56 34

mecit@metu.edu.tr

Sekreterler

Derya Balcı

Bölüm Başkanı Sekreteri

210 27 66

dbalci@metu.edu.tr

Mukaddes Akyel Ünver

Öğrenci İşleri Sekreteri

210 27 65

mukaddes@metu.edu.tr

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr Alev Bayındırlı

210 56 29

alba@metu.edu.tr

Prof. Dr Behiç Mert

210 57 80

bmert@metu.edu.tr

Prof. Dr Candan Gürakan Gültekin

210 56 42

candan@metu.edu.tr

Doç. Dr. Deniz Çekmecelioğlu

210 56 31

denizc@metu.edu.tr

Prof. Dr Esra Yener

210 56 30

eyener@metu.edu.tr

Prof. Dr Faruk Bozoğlu

210 56 49

bozoglu@metu.edu.tr

Prof. Dr Gülüm Şumnu 

210 56 28

gulum@metu.edu.tr

Prof. Dr Haluk Hamamcı

210 56 40

hhamamci@metu.edu.tr

Prof. Dr. Hami Alpas

210 56 18

imah@metu.edu.tr

Doç. Dr. İlkay Şensoy

210 56 47

isensoy@metu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Nesrin Kahyaoğlu

210 56 41

kaleyla@metu.edu.tr

Doç. Dr. Mecit Halil Öztop

210 56 32 / 56 34

mecit@metu.edu.tr

Prof. Dr Serpil Şahin

210 56 27 / 56 45

serp@metu.edu.tr

Prof. Dr. Suat Ungan

210 56 44

sungan@metu.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Soyer

210 56 33

ysoyer@metu.edu.tr

Uzmanlar

Dr. Ziynet Aytanga Ökmen

210 56 48

zinet@metu.edu.tr

Dr. Betül Söyler

210 57 83

bsoyler@metu.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Alperen Köker

210 56 21

akoker@metu.edu.tr

Arş. Gör. Barış Özel

210 56 37

bozel@metu.edu.tr

Arş. Gör. Begüm Köysüren

210 56 36

begumk@metu.edu.tr

Arş. Gör. Cansu Kabakcı

210 56 25

cdiler@metu.edu.tr

Arş. Gör. Derya Uçbaş

210 56 26

uderya@metu.edu.tr

Arş. Gör. Eda Yıldız

210 56 38

edaberk@metu.edu.tr

Arş. Gör. Emrah Kırtıl

210 56 37

ekirtil@metu.edu.tr

Arş. Gör. Esmanur İlhan

210 56 24

esmanur@metu.edu.tr

Arş. Gör. Gökcem Tonyalı Karslı

210 57 93

gokcem@metu.edu.tr

Arş. Gör. Hilal Samut

210 57 93

hsamut@metu.edu.tr

Arş. Gör. Hilmi Eriklioğlu

210 57 93

eriklioglu.hilmi@metu.edu.tr

Arş. Gör. İlhami Okur

210 56 21

iokur@metu.edu.tr

Arş. Gör. Kübra Ertan

210 56 24

ekubra@metu.edu.tr

Arş. Gör. Ozan Taş

210 57 93

e194395@metu.edu.tr

Arş. Gör. Özge Güven

210 56 25

oguven@metu.edu.tr

Arş. Gör. Selen Güner

210 56 37

seguner@metu.edu.tr

Arş. Gör. Serap Namlı

210 56 23

kserap@metu.edu.tr

Arş. Gör. Seren Oğuz

210 56 26

sereno@metu.edu.tr

Arş. Gör. Şahin Namlı

210 56 23

snamli@metu.edu.tr

Arş. Gör. Ülkü Ertuğrul

210 56 36

ulkuer@metu.edu.tr

Arş. Gör. Yağmur Balabanlı

210 57 93

yagmur.balabanli@metu.edu.tr

Teknisyenler

Fatma Coşkun              

210 56 39

fcoskun@metu.edu.tr

Derya Bahadırlı

210 56 39

ederya@metu.edu.tr

Mehmet Çiftçi

210 56 35

mciftci@metu.edu.tr

İdari Personel

Murat Dündar

210 57 91

muratd@metu.edu.tr