MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


E-POSTA LİSTELERİNİN GÜNCELLENMESİ

Gıda Mühendisliği Bölümü

Sayın Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri ve Öğrenciler,

Daha önce haberleşme amacıyla kullanmakta olduğumuz Yahoo e-posta gruplarında değişikliğe gidilmekte olup tüm gruplarımız ODTÜ sunucularındaki Mailman servisine aktarılmaktadır. Yeni gruplar:

FDE-FACULTY: Öğretim üyeleri grubu

FDE-ASST: Araştırma görevlileri grubu

FDE-STAFF: Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri grubu

FDE-GRAD: Yüksek lisans ve doktora öğrencileri grubu

FDE-UG: Lisans öğrencileri grubu

FDE-STUDENT: 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri grubu

Şeklinde düzenlenmiştir.

Tüm gruplara kayıtlar otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Gruplara e-posta göndermek için adres satırına [grup adı]@metu.edu.tr adresini girmeniz yeterlidir. Örneğin FDE-FACULTY grubuna gönderilecek postaların adres satırına fde-faculty@metu.edu.tr adresinin yazılması yeterli olacaktır.  

E-posta listeleri ile ilgili ekleme-çıkarma istekleri ve sorunlarla ilgili olarak Önay Burak Doğan ile iletişime geçebilirsiniz.(odogan@metu.edu.tr, 03122105623)