CANLI DESTEK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Eğitimi Program Çıktıları

Gıda Mühendisliği lisans programının öğrenci çıktıları aşağıdaki beceri ve niteliklerle ilgilidir:

 

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi 

b. Deney tasarlama ve yapma, ve de elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama becerisi 

c. İstenilen gereksinimleri karşılamak için sistem, sistem parçaları veya süreç tasarımı yapma becerisi 

d. Farklı disiplinleri içeren takımlarda çalışma becerisi 

e. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 

f.  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 

g. Güçlü işletişim becerisi 

h. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal etkilerini anlamak için gerekli eğitim 

i.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi 

j.  Çağın sorunları hakkında bilgi 

k. Mühendislik uygulamalarında modern mühendislik araçlarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi