MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Eğitimi Program Çıktıları

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi

 

b. Deney tasarlama ve yapma, ve de elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama becerisi

 

c. İstenilen gereksinimleri  karşılamak için sistem, sistem parçaları veya süreç tasarımı yapma becerisi

 

d. Farklı disiplinleri içeren takımlarda çalışma becerisi  

 

e. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

 

f.  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 

g. Güçlü işletişim becerisi

 

h. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal etkilerini anlamak için gerekli eğitim  

 

i.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin  bilinci  ve bunu gerçekleştirme becerisi

 

j.  Çağın sorunları  hakkında bilgi

 

k. Mühendislik uygulamalarında modern mühendislik araçlarını ve tekniklerini kullabilme becerisi