MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Lisansüstü İçerik

FDE 500 Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)Öğrenci ve bir fakülte üyesinin birlikte planladığı, yüksek lisans derecesinin verildiği bir araştırma programı. Öğrenciler bu derse ikinci dönemlerinden itibaren her dönem, araştırma programı veya tezin yazma işlemi devam ederken, kayıt yaptırmalıdırlar.
 
FDE 510 Gıda Endüstirisi için Toplam Kalite Yönetimi (3-0)3Toplam Kalite Yönetimi'nin felsefesi ve gıda endüstrisi için önemi. Toplam Kalite Yönetimi'nin gereç ve tekniklerinin; kalite fonksiyon yayılımı, benchmarking, sürekli gelişim, Deming Çemberi, istatistiksel işlem kontrolü, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının süt ve süt ürünleri, fermentasyon, et ve meşrubat endüstrilerine uygulanması. Gerçek hayat örnekleri ve tipik gıda fabrikasındaki problemler üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar.
 
FDE 511 Gıda Endüstrisinde Isıl Olmayan İşlem Teknolojileri (3-0)3Gıdalarda ısıl olmayan işlemlerin ilkeleri. Yüksek hidrostatik basınç, puls elektrik alan, puls ışık ve ozon uygulamaları. Mühendislik sistemlerinin teorileri ve gıdaların mikrobiyel, yapısal ve biyokimyasal sistemlerine etkileri. Kalite ve raf ömrünün değerlendirilmesi.
 
FDE 515 Enzim Mühendisliği (3-0)3Enzimlerin üretimi, saflaştırılması ve kullanımı üzerine biyokimyasal bir mühendislik dersi. Enzimatik işlemlerin gıda, ilaç ve kimya endüstrilerine uygulanışı. Hareketsizleştirilmiş enzimlerin analitiksel ve endüstriyel kullanımını kapsayan mühendislik prensipleri.
 
FDE 518 İleri İşlem Hesaplamaları (3-0)3İleri modelleme, optimizasyon, kontrol teknikleri, yeni gıda ve biyoişlem mühendisliğinin ilgilendiği, mikrobiyal ölüm/büyüme kinetiği ve ürün oluşumu; reaktörlerin sterilizasyonu, ısıl işlem, dondurarak koruma, kurutma, dondurarak kurutma, filtrasyon, membran ayırma, buharlaştırma, kristalleşme, dondurarak konsantre etme ve distile edilmit metrubat üretim teknikleri.
 
FDE 519 Gıda Mühendisliğinde Aktarım Olayları (3-0)3 Momentum, enerji ve madde aktarımları için mikroskopik ve makroskopik dengeler. Gıda maddeleriyle ilgili reolojik sistemlerin denklemlerinin çözümü.
 
FDE 561 Gıda Mühendisliği Analizi (3-0)3Gıda işlem operasyonlarını tanımlayan matematiksel modellerin formulasyonları. Gıda mühendisliği problemlerinde sayısal differansiyel, integrasyon; sonlu farklar, regrasyon analiz uygulamaları.
 
FDE 571 İleri Gıda Biyokimyası (3-0)3Proteinler ve enzimlerle ilgili ileri gıda kimyası. Proteinlerin etkileşimleri ve gıdaların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerindeki etkileri. Enzimlerin hazırlanması, kinetik özellikleri ve kullanımı.
 
FDE 572 İleri Gıda Mikrobiyolojisi (3-0)3Mikroorganizmaların gıdalardaki etkileşimleri, gıda bozunmalarındaki ve biyoişlemlerdeki rolleri. Bakteriyel sporulasyon, çimlenme, bakteri sporlarının fizyolojik özellikleri ve gıda güvenliği.
 
FDE 573 İleri Biyolojik İşlem Mühendisliği (3-0)3Sıvı-sıvı ekstraksiyon, katı-sıvı ekstraksiyon, kromotografi, adsorbsiyon, iyon değişimi, ekstrusyon, membran işlemleri, mikrodalgayla ısıtma, radyasyonla koruma.
FDE 574 Gıdaların Fiziksel Özellikleri ve Biyolojik Maddeler (3-0)3Deformasyon, gıda maddelerinin akış ve yapısal özellikleri, tozların ve partiküler katıları özellikleri. Gıdaların fiziksel özelliklerini ölçmek için kullanılan enstrümental metodlar, gıdaların kalitesi, fonksiyonelliği ve fiziksel kararlılığı.
 
FDE 575 Gıda Analizi (3-0)3Teori ve uygulama içerikli ileri düzey enstrümental gıda analiz meteodları
 
FDE 576 Endüstriyel Mikrobiyoloji (3-0)3Tek hücre proteni, ekmek mayası otolize edilmiş maya, aminoasit, nükleotit, vitamin, enzim, antibiyotik, şarap, bira, alkollü içecekler ve genetik mühendisliği ürünlerinde mikrobiyal işlemler.
 
FDE 579 Gıda Katkı Maddeleri, Kontaminantlar ve Toksikoloji (3-0)3Kasıtlı ve kasıtsız katkı maddeleri, bitkisel ve hayvansal gıdalardaki doğal toksik bileşenler, mikotoksinler, detoksifikasyon işlemleri, paket-gıda etkileşimleri, gıda-ilaç etkileşimleri, gıdalardaki kalıntı analizi.
 
FDE 580 Gıda Paketlemesi (3-0)3Paketlerin işlevleri, gereklilikleri ve çeşitleri, paketleme malzemeleri; metal, cam, kağıt, plastik ve filmler. Paket testleri, çevresel konular.
 
FDE 581 Biyokimyasal Mühendislik (3-0)3Mühendisliği ilgilendiren biyolojik işlemlerin tekrarı. Enzimle katalize edilen tepkimelerin kinetiği. Sübstrat kullanımı, biyokütle ve ürün oluşumu kinetiği. Mikrobiyal sistemlerde aktarım oluşumları. Karışık kültür sistemlerinin tasarım ve analizi. Biyolojik aktif maddelerin izolasyonu.
 
FDE 582 Isıl İşlem Mühendisliği (3-0)3Isı iletiminin genel prensipleri. İletim ve ısıl iletkenlik. Isıl iletkenliğin tespiti için deneysel metodlar ve analiz metodları. Kararlı ve kararsız durum iletkenliği. Analitik ve sayısal çözümler. Gıdaların işlenmesinde kullanılan ısıl metodlar.
 
FDE 585 Gıdaların Mühendislik Özellikleri (3-0)3Gıda işlemleri operasyonlarının tasarımıyla ilgili mühendislik niteliklerinin ölçümü ve tahmini için gerekli prosedürler.
 
FDE 586 Gıdaların Süperkritik Akışkanlarla İşlenmesi (3-0)3Gıdaların ve biyomaddelerin süperkritik akışkanlarla işlenmesi. Ekstraksiyon, kristalizasyon, ekstruzyon işlemleri, biyokimyasal tepkimeler, mikrobiyal inaktivasyon.
 
FDE 587 Gıda Mühendisliğinde Reolojik Metodlar (3-0)3Deneysel sonuçlardan elde edilen reolojik incelemelerin teorileri ve gıdaların reolojik özelliklerinin belirlenmesi. Gerilim ve gerinme. Katı ve akışkan davranışları. Tüpsel ve devirsel viskometreler. Ektensiyonel akış. Viskoelastisiti için kısa süreli ve salınımlı incelemeler.
 
FDE 589 Gıdaların Mikrodalgayla İşlenmesi (3-0)Mikrodalgayla ısıtma prensipleri. Mikrodalga işlemleri: kurutma, fırınlama, eritme, sterilizasyon ve gıdaları pişirme. Mikrodalga ısı özelliklerini modelleme. Mikrodalgayla işlem görebilen gıdaları geliştirme.
 
FDE 591 Seminer I (Kredisiz)Master'dan mezun öğrencilerin ilgili olduğu konular hakkında hazırlayıp sunduğu bir bildiri. Öğrenciler bu derse programın ikinci döneminde kayıt yaptırırlar.
 
FDE 592 Seminer II (Kredisiz)Master'dan mezun öğrencilerin ilgili olduğu konular hakkında hazırlayıp sunduğu bir bildiri. Öğrenciler bu derse programın dördüncü döneminde kayıt yaptırırlar.FDE 600 Doktora Tezi (Kredisiz)Öğrenci ve bir fakülte üyesinin birlikte planladığı, doktora derecesinin verildiği bir araştırma programı. Öğrenciler bu derse ikinci dönemlerinden itibaren her dönem, araştırma programı veya tezin yazma işlemi devam ederken de kayıt yaptırırlar.
 
FDE 691 Seminer I (Kredisiz)Doktora ve bütünleşik program öğrencileri tez çalışmalarını sunduğu bildiri. Öğrenciler tez savunmasından önce bu derse kayıt yaptırırlar. FDE 691 Seminer I (Kredisiz) Doktora ve bütünleşik program öğrencileri tez önerilerini sunduğu bildiri. Öğrenciler tez önerilerini savunmadan önce bu derse kayıt yaptırırlar. 
FDE 7XX Gıda Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3 veya (2-2)3Ders kataloğunda belirtilmeyen dersler. İçerik yıldan yıla öğrencilerin ilgisine ve öğretim üyesine bağlı olarak değişir. Tipik konuların kapsamı; gıda mühendisliği, gıda işlemleri, gıda bilimi, gıda teknolojisi, biyoteknoloji v.b.
 
FDE 8XX Özel Çalışmalar (4-2) KredisizYüksek lisans öğrencileri bir fakülte üyesinin rehberliği doğrultusunda -bu genelde öğrencinin danışmanı olur- bir konu seçer ve o konu üzerinde çalışmalar yapar.
 
FDE 9XX İleri Çalışmalar (4-0) KredisizDoktora öğrencileri bir fakülte üyesinin rehberliği doğrultusunda -bu genelde öğrencinin danışmanı olur- bir konu seçer ve o konu üzerinde çalışmalar yapar.