MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Lisansüstü Müfredat

GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Gıda Mühendisliği bölümünde Master ve Doktora programları verilmektedir. Programlara kabul esasları ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinden öğrenilebilir.

Gıda Mühendisliği Master Programı
FDE 500 Master. Tezi Kredisiz
FDE 519 Gıda Mühendisliğinde Aktarım Olayları (3-0)3
FDE 591 Seminer Kredisiz
6 Seçmeli Ders*
 
Toplam minimum kredi: 21
Kredili ders sayısı (en az): 7
Gıda Mühendisliği Doktora Programı (Lisans sonrası)
FDE 600 Doktora Tezi Kredisiz
FDE 519** Gıda Mühendisliğinde Aktarım Olayları** (3-0)3
FDE 691 Seminer Kredisiz
13 Seçmeli Ders***
 
Toplam minimum kredi: 42
Kredili ders sayısı (en az): 14
Gıda Mühendisliği Doktora Programı (Master sonrası)
FDE 600 Doktora Tezi Kredisiz
FDE 519** Gıda Mühendisliğinde Aktarım Olayları** (3-0)3
6 Seçmeli Ders**, ***
 
Toplam minimum kredi: 21
Kredili ders sayısı (en az): 7

*FDE 561, CHE 550, ES 501, ES 502, ES 507, ES 509 derslerinden biri veya bölümün onayıyla dengi bir başka ders

**Bu ders Master programında alınmış ise başka bir seçmeli ders

***FDE 561, CHE 550, ES 501, ES 502, ES 507, ES 509 derslerinden ikisi veya bölümün onayıyla dengi iki başka ders