FACULTY OF ENGINEERINGFOOD ENGINEERING


Res. Asst. Barış Özel


Res. Asst. Barış ÖZEL

 

Middle East Technical University

Department of Food Engineering

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı

AZ-11

06800 Ankara - TÜRKİYE

 

E-mail: bözel@metu.edu.tr

Tel: +90 (312) 210 56 37

Fax: +90 (312) 210 27 67

 

Degrees
BSc,  Middle East Technical University, Department of Food Engineering, 2013.
PhD, Middle East Technical University, Department of Food Engineering, 2013 -.
Research Interest: 

Heat Set Gelling of Food Grade Polymers, Hydrogel Characterization by NMR Relaxometry & MRI

Publications: 

Konferans Poster Sunumları:

Kilercioğlu M., Özel B., Mert B., Öztop M., Characterization of Turkish Olive Varieties with NMR Relaxometry and Magnetic Resonance Imaging Experiments, XII International Conference on the Applications of Magnetic Resonance in Food Science: Defining Food by Magnetic Resonance , May 20-23, 2014, Cesena, Italy. 

Özel B., Aydın Ö., Öztop, M., Mikroakışkanlaştırma ve Ultrasonikasyon Yöntemleriyle Homojenizasyonun Çiğ Sütün Stabilitesine Etkilerinin Nükleer Manyetik Resonans Relaksometre (NMR) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknikleri ile İncelenmesi, 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kasım 2015, Selçuk, İzmir, Türkiye.

Özel B., Aydın Ö., Öztop, M., Investigating the Effects of Syrup Type and Compositions on Syrup Distribution in Kemalpasha Dessert by Magnetic Resonance Imaging (MRI) Technique, The Third International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, October 2015, Sarajevo, Bosnia & Herzogevina.

Sözlü Sunumlar

Kilercioğlu M., Özel B., Öztop M. , Farklı Zeytin Tiplerinin NMR Relaksometre ve Manyetik Rezonans Görüntüleme  (MRG) Teknikleri ile İncelenmesi, IV. Ulusal Zeytin Kongresi, 28-30 Mayıs,2014, Konya, Türkiye.

Makaleler:

Kilercioğlu, M., Ozel, B., Karaçam, C.H., Poçan, P., Öztop, M.H., 2015. Yüksek Sıcaklığın Ve Nemli Ortamın Fındıktaki Su Ve Yağ Dağılımına Olan Etkisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Ve NMR Relaksometre Teknikleri İle Belirlenmesi. GIDA 40, 141–148.

Kilercioğlu, M., Ozel, B., Öztop, M.H., 2016. Characterization and Comparison of Turkish Table Olive Varieties with NMR Relaxometry and Magnetic Resonance Imaging. GIDA 41(2), 61-67.

Ozel, B., Uguz, S. S., Kilercioglu, M., Grunin, L., & Oztop, M. H. (2016). Effect of different polysaccharides on swelling of composite whey protein hydrogels: A low field (LF) NMR relaxometry study. Journal of Food Process Engineering, (July), 1–9. https://doi.org/10.1111/jfpe.12465