ODTÜ Gıda Mühendisliği lisans programı mezunları,

1. Gıdaların üretimi ile, yeni gıdaların tasarımı ve üretim süreçlerinin geliştirilmesinde özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında öncü, yaratıcı ve girişimci olarak çalışırlar.

2. Hayat boyu öğrenme yeteneği edinmiş mühendisler olarak çeşitli meslek eğitimlerine katılarak veya lisansüstü eğitime devam ederek kendilerini profesyonel olarak geliştirirler.

3. Toplumun sağlığı ve refahı için gıda güvenliği kurallarına ve etik ilkelerine bağlı sorumluluk sahibi mühendisler olurlar.