Son Güncelleme:
14/10/2021 - 12:22

Gıda mühendisleri ne iş yapar?

ODTÜ-Gıda Mühendisliği bölümü mezunları kamuda hangi kurumlarda çalışabilir?

ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunları özel sektörde hangi alanlarda çalışmaktadır?

ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünün müfredat açısından ODTÜ’nün diğer mühendislik bölümlerinden farkı nedir?

Hangi bölümlerde yan-dal yapılabiliyor?

Gıda Mühendisliği kadın mesleği midir?

Gıda mühendisliğini beslenme diyetetik bölümünden ayıran farklar nelerdir?

Mezun olduktan sonra hangi bölümlerde yüksek lisans yapılabilir?

Mezun olduktan sonra akademik kariyere devam etmek mümkün müdür?

Bölüm dersleri daha çok biyoloji ağırlıklı mıdır?

Gıda mühendisliği ve kimya mühendisliği arasında ne gibi farklar vardır?

Mezun olduktan sonra yurt dışında kariyer imkanı mevcut mudur?

Gıda mühendisleri ne iş yapar?

Gıda Mühendisliği, insanların hayatında vazgeçilmez bir ihtiyaç olan gıdaların nitelik ve niceliklerini en az yitirecekleri biçimde işlenmesi, korunması ve dağıtımında çağdaş bilimsel yöntemleri ve mühendislik kavramlarını uygulayan bir mühendislik dalıdır. Meslek alanı olarak çeşitli disiplinleri içerdiğinden, gıda mühendislerinin temel mühendislik ve gıda teknolojisi, gıda güvenliği ve güvenilirliği, gıda biyokimyası, gıda mikrobiyoloji, gıda biyoteknolojisi ve ekonomi bilgileriyle donanmış olmaları gereklidir. Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci, kamu denetiminin artması ve özel sektörün hızla büyümesi sonucu gıda mühendisi istihdam oranı, gıda güvenilirliği ve güvencesinin önemli olması nedeniyle günden güne artmaktadır. Bu sebeple, ülkemizde gıda mühendislerinin rolü büyüktür.

Sayfanın başına dön

 

ODTÜ-Gıda Mühendisliği bölümü mezunları kamuda hangi kurumlarda çalışabilir?

ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunları, başta Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi bakanlıklarda gerek uzman kadrosu gerekse mühendis kadrosunda çalışmaktadırlar.

Ayrıca Türk Patent Enstitüsü (TPE), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Tarım İl Müdürlükleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Hazine Müşteşarlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Gümrük Müsteşarlığı  gibi kurumlarda da çalışma imkanı mevcuttur.

 

Sayfanın başına dön

ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunları özel sektörde hangi alanlarda çalışmaktadır?

Mezunlarımız fabrikaların üretim, kalite kontrol ve araştırma- geliştirme (AR-GE) departmanlarında çalışmaktadır. Ayrıca satış ve pazarlama ve planlama departmanlarında ofis ortamında çalışmaları da mümkündür.

Sayfanın başına dön

 

ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünün müfredat açısından ODTÜ’nün diğer mühendislik bölümlerinden farkı nedir?

Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Gıda Mühendisliği bölümü, 1 ve 2. eğitim yılında diğer mühendislik bölümleri ile ortak temel mühendislik dersleri alınmaktadır. Diğer yıllarda da ders içeriği gıda mühendisliği alanında özelleşmekle beraber, diğer mühendisliklerde olduğu gibi mühendis yetiştirme amacı gütmeye devam etmektedir. Bu sebeple, genel anlamda ders içeriği mühendislik bölümlerinde benzerlik göstermektedir. Diğer mühendislik bölümlerinden Gıda Mühendisliği bölümünü ayırt edici dersler gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıdaların fiziksel özellikleri gibi derslerdir. Lisans müfredatımıza aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://fde.metu.edu.tr/tr/lisans-programi

Sayfanın başına dön

Hangi bölümlerde yan-dal yapılabiliyor?

ODTÜ’nün yönetmeliği gereği tüm bölümlerde yan-dal yapılabiliyor. Ancak bölümümüz öğrencileri için sıklıkla tercih edilen yan-dal alanları arasında Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliğive Makine Mühendisliği bulunmaktadır.  

Sayfanın başına dön

 

Gıda Mühendisliği kadın mesleği midir?

Bölümümüzde öğrenci sayısı olarak kadın öğrencilerin sayısı hemen her dönem erkek öğrencilerden fazla olmuştur. Lisans eğitimi tercihi olarak kadın öğrencilerin ODTÜ Gıda Mühendisliği’ni daha çok tercih ettiği söylenebilir. Ancak bu gıda sektöründeki tercih ile paralel değildir. Gıda sektöründe her iki cinsiyetin de tercih sebebi olabileceği pozisyonlar mevcuttur. Genel olarak, kadınların daha yaygın olduğu bu meslek grubunda erkeklerin daha uygun bulunduğu Üretim Mühendisliği veya Vardiya Mühendisliği gibi pozisyonlarda çalışacak erkek aday bulmak daha zor olabilmektedir. Bu nedenle, aslında erkeklerin sektörde azınlıkta olmaları nedeniyle, erkek Gıda Mühendisleri’ne talebin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Sayfanın başına dön

Gıda mühendisliğini beslenme diyetetik bölümünden ayıran farklar nelerdir?

Gıda Mühendisliği, bir gıdanın tarladan toplanmasından itibaren sofraya gelene kadar olan tüm süreci içerir. Bunun içerisinde gıdanın işlenmesi, son ürünün saklanması, satışı, kalite-kontrolü, yeni ürün geliştirilmesi gibi gıdanın tüketilebilir ve güvenilir hale gelene kadar olan tüm aşamaları bulunur.

Beslenme diyetetik ise gıdadan çok insanlarla ilgilenir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme ile insan sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasını hedefler. Gıdaların besin değeri hesabı, sağlığa etkileri ve kalori miktarı gibi detaylar Gıda Mühendisleri’nin değil Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunlarının uzman olduğu alanlardır.

Bir Gıda Mühendisi, diyetisyen olamaz; aynı şekilde tam tersi de mümkün değildir. Kısacası, Gıda Mühendisliği gıdaların üretim süreçleri ile ilgilenirken, diyetisyenler tüketilen bu gıdaların insan sağlığına etkileri ile ilgilenir.   Gıda Mühendislierinin en çok karşılaştığı ‘Ne yemeliyiz, nasıl bir diyet önerisi sunarsın’ sorularının cevabını bir Gıda Mühendisi değil bir Diyetisyen cevaplayabilir.

Sayfanın başına dön

 

Mezun olduktan sonra hangi bölümlerde yüksek lisans yapılabilir?

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları ilgi alanlarına bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok farklı bölümde yüksek lisans yapabilirler. Yüksek lisans için sıklıkla tercih edilen bölümler arasında Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Makine Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım bölümleri bulunmaktadır.

Eğitimlerine yurtdışında devam etmek isteyen ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunları için ise Fullbright, TÜBİTAK bursları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen YLSY programı aracılığıyla Avrupa ve Amerika’daki önde gelen üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi imkanı mevcuttur. 

Sayfanın başına dön

Mezun olduktan sonra akademik kariyere devam etmek mümkün müdür?

İleride akademisyen olmak isteyen mezunlarımızın ODTÜ Gıda Mühendisliği lisans programını tamamladıktan sonra yurt içi ya da yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans, daha sonra doktora programlarına devam etmeleri gereklidir. Doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler doktor ünvanını alarak, Öğretim Üyesi pozisyonunda akademik kariyerlerine devam etmeye hak kazanırlar. Yüksek lisans ya da doktora programlarına devam etmeleri sırasında öğrencilerimizin TÜBİTAK’tan burs almaları ya da Araştırma Görevlisi olarak çalışmaları mümkündür. Araştırma Görevlileri; ALES sınavı, YDS Dil puanı, Mezuniyet not ortalaması ve araştırma görevlisi alımı giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi ile elemeler sonucu ihtiyaca bağlı sayıda alınır.  Ayrıca YÖK tarafından takibi yapılan Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) Programı da akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler için diğer bir seçenektir.

Sayfanın başına dön

 

Bölüm dersleri daha çok biyoloji ağırlıklı mıdır?

Eğitim mühendislik temelinde verilmekte olup lisans eğitiminin yılları içerisinde derslerin içerikleri şu şekildedir:

Lisans eğitiminin 1. yılında biyoloji, fizik, kimya ve matematik dersleri temel olarak verilmekte ve bunların yanında İngilizce yazma ve okuma becerisi geliştirmeye yönelik dersler bulunmaktadır.

Lisans eğitiminin 2. yılında bölüme ait dersler olan madde ve enerji dengesi ve akışkanlar mekaniği dersleri ile gıda işlemlerinde gereken mühendislik temeli verilmeye başlanmakta, bunlara ek olarak organik ve analitik kimya, ekonomiye giriş, termodinamik dersleri ile kimya, ekonomi ve mühendislik konusunda bilgi ve beceri artırma imkanı sunulmaktadır.

Lisans eğitiminin 3. yılı ile başlayarak gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıdaların fiziksel özellikleri dersleri ile gıdaların yapısı, gıdaların özellikleri ve işlem ya da saklama sırasında gerçekleşen değişiklikler öğretilip gıda güvenliği ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. İki adet laboratuvar dersi ile bu bilgiler pekiştirilmektedir. Bunların yanında enzim kinetiği, ısı transferi ve kütle transferi gibi matematiksel dersler ile mühendislik bilgi ve becerileri ilerletilmektedir.

Lisans eğitiminin son yılında iki adet gıda mühendisliği tasarım dersi ile bir gıda mühendisi olarak üretim sürecinde başlangıçtan son ürüne kadar tasarımı oluşturmada temel eğitim verilip, tamamlanan projeler ile mezun adayı öğrencilere bu konuda tecrübe sağlanmaktadır. Tasarım dersleri süresince verilen seminerlerde de öğrencilerin endüstriden tecrübeli kişilerle iletişimde bulunması ve iş hayatı ile mühendislik hakkında bilgilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Lisans eğitimi boyunca öğrencilerin 9 adet seçmeli ders seçme hakkı bulunmaktadır. Bu seçimlerde öğrenciler ilgi duyduğu alanlara yönelik (gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, paketleme, gıda işleme, gıda kalite kontrolü, beslenme vb.) dersleri seçerek kendi eğitimine yön verebilmektedir.

Sayfanın başına dön 

Gıda mühendisliği ve kimya mühendisliği arasında ne gibi farklar vardır?

Gıda mühendisliği ile kimya mühendisliği lisans programlarında benzer dersler bulunmaktadır. Mühendislik temelinde alınan madde, ısı ve kütle transferleri, akışkanlar mekaniği, termodinamik, tasarım dersleri her iki bölümün müfredatında da yer almaktadır. Gıda mühendisliği bölümünde farklı olarak gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıda işleme, gıda kalite kontrolü gibi dersler yer almaktadır. Gıda Mühendisliği bölümü temel mühendislik, gıda biyokimyası ve gıda mikrobiyolojisinin sentezlenerek kaliteli ve güvenilir gıdaların işlenmesi ve korunmasını amaçlayan disiplinlerarası bir programdır.

Sayfanın başına dön

 

Mezun olduktan sonra yurt dışında kariyer imkanı mevcut mudur?

Mezun olduktan sonra diplomasını almış olan gıda mühendislerimizin hem akademik hem de endüstriyel alanda kariyer yapma gibi seçenekleri bulunmaktadır. Yurt dışındaki üniversitelerde, gerek yüksek lisans gerekse doktora eğitimi yapılabilmektedir. ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ABET tarafından denklik sertifikasına sahip olduğundan ABD tarafından tanınmaktadır. Mezunlarımız içerisinde yurtdışı bursları ile eğitimini yurt dışında sürdüren akademisyen adaylarımız bulunmaktadır. Doktorasını yurt dışında tamamalayan mezunlarımızdan yurt dışında endüstriyel alanda çalışanlar bulunmaktadır. Ayrıca yurt içerisinde çok uluslu şirketlerin yapısına katılarak bu şirketlerin yurtdışı birimlerinde görev alan ve  kariyerlerine yurt dışındaki şirketlerde devam eden mezunlarımız da bulunmakatdır.

Sayfanın başına dön