Uygulamalı Eğitimler Yönetmeliği

Stajla ilgili çok önemli Önemli hatırlatma;

2022-2023 Akademik yılı yaz dönemi stajlarına ilişkin SGK bildirimlerini düzenli ve idari para cezası sonucu doğuracak işlemlere düşmeden yüretebilmek için aşağıdaki hususları hatırlatmak için bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

-Bölüm staj uygulamalarınızda 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve ektede sunulan; Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinin Staj başlıklı maddesinin dikkate alınmalıdır.

-SGK bildirimlerinde kullanılan bilgilerin yer aldığı stajyer öğrenci bilgi formunun ektede sunulan güncel versiyonunu kullanılmalıdır.

-SGK işe giriş ve işten çıkış bildirigeleri tarafımızdan düzenlendikten sonra öğrenciler tarafından E-devlet hesapları üzerinden SGK uygulamasından sorgulanabilmekte ve indirilebilmektedir. Mail hareketlerini ve iş yükünü azaltmak için çıktılar ayrıca mail atılmamaktadır.

-SGK bildirimleri haftalık yapılmaktadır. Sistemde tanınan yasal süre (staj başlangıç tarihi) öncesinde düzeltme veya iptal işlemi yapılabilmektedir. Yasal süresi (staj başlama tarihi) sonrasındaki iptal veya değişiklik işlemeleri yapılamamakta. Bu nedenle değişikliğe yada çıkışa esas oluşturması için EBYS üzerinden talebin yazılı iletilmesi gerekmektedir.

-Aynı gün ve geçmişe yönelik SGK bildirimleri ile yasal süreleri içinde yapılmayan bildirimler idari para cezasına sebep olmaktadır. Bu nedenle stajyer öğrenci bilgi formlarının ileri tarihli olarak önceden iletilmelidir.

-Staj yapacak öğrencilerimizden Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan öğrencilerin çalıştıkları Bölüm yada Birimlerden en geç bir hafta öncesinden ayrılışının yapılması gerekmektedir.

-Bölüm staj uygulamalarınızda 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve ektede sunulan; Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinin Staj başlıklı maddesinin dikkate alınmalıdır.

-SGK bildirimlerinde kullanılan bilgilerin yer aldığı stajyer öğrenci bilgi formunun ektede sunulan güncel versiyonunu kullanılmalıdır.

-SGK işe giriş ve işten çıkış bildirigeleri tarafımızdan düzenlendikten sonra öğrenciler tarafından E-devlet hesapları üzerinden SGK uygulamasından sorgulanabilmekte ve indirilebilmektedir. Mail hareketlerini ve iş yükünü azaltmak için çıktılar ayrıca mail atılmamaktadır.

-SGK bildirimleri haftalık yapılmaktadır.

-Aynı gün ve geçmişe yönelik SGK bildirimleri ile yasal süreleri içinde yapılmayan bildirimler idari para cezasına sebep olmaktadır. Bu nedenle stajyer öğrenci bilgi formlarının ileri tarihli olarak önceden iletilmelidir.

-Staj yapacak öğrencilerimizden Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan öğrencilerin çalıştıkları Bölüm yada Birimlerden en geç bir hafta öncesinden ayrılışının yapılması gerekmektedir.

-Devlet Katkısı başvurularında şartlara uygunluğunun Bölümlerde kontrol edilmesi ve YÖK Katkı formunun en geç stajı takip eden bir ay içerisinde iletilmesi önem arz etmektedir.

-----------------

ODTÜ Per. D. Bşk.


Son Güncelleme:
20/07/2023 - 22:40