GIDA MÜHENDİSLİĞİ'NDE ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Bu program Gıda Mühendisliği lisans müfredatındaki tüm dersleri içerir.

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ'NDE YANDAL PROGRAMI

Bu programın ana amacı; Gıda fabrikalarında dizayn veya ilgili başka işlerde, gıda kontrol laboratuvarlarında çalışmak isteyen veya konuya özel ilgisi olan Kimya ve Çevre Mühendisliği ile Biyoloji ve Kimya Bölümü öğrencilerine, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası ve Gıda işlenmesi konularında temel bilgileri vermektir.

 

Yandal Programı Zorunlu Dersleri:

BIO 107 Biyolojik Kavramlar (3-0) 3

CHEM 229 Organik Kimya (3-0) 3

FDE 311 Gıda Mikrobiyolojisi (3-0) 3

FDE 305 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı (0-2) 1

FDE 313 Gıda Kimyası (4-0) 4

Yandal Programı Seçmeli Dersleri: (Öğrenciler bu listedeki derslerden 4 tanesini alacaktır)

FDE 318 İşlenmemiş Gıdalardaki Biyokimyasal Değişimler (3-0) 3

FDE 320 Uygulamalı Kinetik (3-0) 3

FDE 322 Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi (3-0) 3

FDE 403 Gıda Biyoteknolojisi (3-0) 3

FDE 412 Fermentasyon Teknolojisinin Mühendislik Prensipleri (3-0) 3

FDE 415 Gıda İşletmelerinin Sanitasyonu (3-0) 3

FDE 418 Gıda Muhafaza Kimyası ve Ambalajlama (3-0) 3

FDE 428 Gıda ve Sağlık (3-0) 3

FDE 431 Gıda Kalite Kontrolü(3-0) 3

FDE 432 Duyusal Analiz (3-0) 3

FDE 483 Gıda Pazarı ve Mevzuat (3-0) 3

FDE 496 Gıda Mühendisliğinde Özel Konular: Gıdaların Fiziksel Kimyası (3-0) 3