MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Çift Anadal ve Yandal Programları

GIDA MÜHENDİSLİĞİ'NDE ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Bu program Gıda Mühendisliği lisans müfredatındaki tüm dersleri içerir.


GIDA MÜHENDİSLİĞİ'NDE YANDAL PROGRAMI

Bu programın ana amacı; Gıda fabrikalarında dizayn veya ilgili başka işlerde, gıda kontrol laboratuvarlarında çalışmak isteyen veya konuya özel ilgisi olan Kimya ve Çevre Mühendisliği ile Biyoloji ve Kimya Bölümü öğrencilerine, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası ve Gıda işlenmesi konularında temel bilgileri vermektir.

 

Yandal Programı Zorunlu Dersleri:

BIO 107 Biyolojik Kavramlar (3-0) 3
CHEM 229 Organik Kimya (3-0) 3
FDE 311 Gıda Mikrobiyolojisi (3-0) 3
FDE 305 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı (0-2) 1
FDE 313 Gıda Kimyası (3-0) 3

 

Yandal Programı Seçmeli Dersleri: (Öğrenciler bu listedeki derslerden 4 tanesini alacaktır)

FDE 318 İşlenmemiş Gıdalarda Biyokimyasal Değişimler (3-0) 3 
FDE 320 Kinetik Uygulamaları (3-0) 3
FDE 322 Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi  (3-0) 3
FDE 403 Gıda Biyoteknolojisi (3-0) 3
FDE 412 Fermentasyon Teknolojisinin Mühendislik Prensipleri  (3-0) 3
FDE 415 Gıda İşletmelerinin Sanitasyonu (3-0) 3
FDE 418 Gıda Muhafaza Kimyası ve Ambalajlama (3-0) 3
FDE 431 Gıda Kalite Kontrolü(3-0) 3
FDE 432 Duyusal Analiz (3-0) 3

FDE 483 Gıda Pazarı ve Mevzuat

FDE 496 Gıdaların Fiziksel Kimyası (3-0) 3

FDE 497 Gıda ve Sağlık (3-0) 3