MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Programı Eğitim Amaçları

ODTÜ Gıda Mühendisliği lisans programı mezunları,


1.Gıdaların üretimi ile, yeni gıdaların tasarımı  ve üretim süreçlerinin  geliştirilmesinde  özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında  öncü, yaratıcı ve girişimci olarak çalışırlar.


2.Hayat boyu öğrenme yeteneği edinmiş  mühendisler  olarak çeşitli meslek eğitimlerine katılarak  veya lisans üstü eğitime devam ederek kendilerini profesyonel olarak geliştirirler.


3.Toplumun sağlığı ve refahı için gıda güvenliği kurallarına ve  etik ilkelerine bağlı sorumluluk  sahibi mühendisler olurlar.