MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


GAL Hakkında

 

GIDA ANALİZ LABORATUVARI

 

Bölümümüz bünyesinde faaliyet gösteren Aletli Analiz Laboratuvarına gelen analiz isteklerinde AB sürecindeki gelişmelere paralel olarak akreditasyon taleplerinin artması üzerine ODTÜ Rektörlüğü ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın destekleri ile başlatılan akreditasyon çalışmaları kapsamında ilk faaliyet olarak GAL (Gıda Analiz Laboratuvarı) adı altında bir laboratuvar oluşturulmuştur.  20 Temmuz 2006 itibarı ile GAL bünyesinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı uygulamaya konmuş daha sonraki süreçte 29 Haziran 2007 tarih ve AB-0126-T no’lu akraditasyon sertifikamız TÜRKAK tarafından onaylanmıştır.  Aralık 2011 tarihi itibarı ile ilk dört yıllık süreç sonrası akreditasyon sertifikamız yenilenmiştir. Laboratuvarımız DPT’den alınan destek sonrası altyapı yenileme ve kapsam genişletme çalışmalarına hız vermiştir. 

 

Laboratuvarımızın oluşturulması konusunda fikir babamız olan ve bu güne gelene dek her aşamada desteğini hep yanımızda hissettiğimiz hocamız Prof.Dr. A. Levent BAYINDIRLI’yı Temmuz 2011’de kaybetmemizin ardından laboratuvarımız yoluna Levent Bayındırlı Gıda Analiz Laboratuvarı olarak devam etmektedir.     

 

Laboratuvarımızda TS EN ISO/IEC 17025 standardının uygulanması ile hem müşteri memnuniyeti hem de deney sonuçlarının güvenirliği garanti altına alınmaktadır. 

 

AKREDİTASYON NEDİR?

 

Akreditasyon bir organın spesifik görevleri ifa etme konusundaki teknik yetkinliğini belirleyen bir denetimdir. Analiz lab.ları doğru ve güvenilir analiz yapma konusundaki yetkinliklerini ulusal ya da uluslararası olarak tanınmış bir akreditasyon organı tarafından akredite edilerek gerçekleştirirler.

Akreditasyonun amacı, deney bazında, yapılan analizlerin doğruluğunun kanıtlanması ve yapılan bu analiz sonuçlarını kapsayan deney raporlarının ulusal ve uluslararası platformlarda güvenirliğinin sağlanmasıdır.

Akreditasyona esas alınan standard:

TS EN ISO/IEC 17025’dir. Bu standardın uygulanması ile hem müşteri memnuniyeti hem de deney sonuçlarının güvenirliği garanti altına alınmaktadır.

  

İletişim için: 

e-posta:  fdegal@metu.edu.tr

 

Tel:  +90 (312) 210 27 66  (Sekreter)

Fax: +90 (312) 210 27 67